Înregistrare manuscrise

Autentificare sau Înregistrare pentru a depune un manuscris.

Lista de verificare a pregătirii depunerii manuscrisului

Ca parte a procesului de depunere de manuscrise, autorii sunt obligați să verifice respectarea regulilor de înregistrare manuscrise, ținând cont de elementele următoare, în caz contrar trimiterile putând fi returnate autorilor care nu respectă aceste reguli.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Ghid pentru autori

  1. Propunerile de articole pot fi trimise pe adresa redac­ţiei la una dintre adresele office@rms.unibuc.ro  sau  gmb@rms.unibuc.ro .
  2. Propunerile de probleme pot fi trimise pe adresa redac­ţiei la una dintre adresele  office@rms.unibuc.ro sau problemegmb@ssmr.ro.
  3. Problemele propuse vor fi trimise în format PDF, însoţit, dacă este posibil, de fişierul sursă (recomandat LaTeX, eventual Word+MathType). Fiecare fişier va conţine o singură problemă. Desenele vor fi anexate într-unul din formatele grafice png, jpeg, eps sau, acolo unde este cazul, se poate ataşa fişierul GeoGebra (.ggb).
  4. Autorii vor trimite, împreună cu materialul propus spre publicare, adresa de e-mail, telefonul, denumirea instituţiei la care activează şi titlul ştiinţific.
  5. Articolele trimise redacţiei vor fi analizate confidenţial de un referent. Autorul va fi înştiinţat prin e-mail de stadiul eventualei publicări, sau, dacă articolul nu a fost acceptat, de motivul refuzului.

Articole şi note matematice

Section default policy

Declarație de confidențialitate

Numele și adresa de e-mail introduse pe acest site vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate ale acestui jurnal și nu vor fi puse la dispoziție pentru niciun alt scop unei alte părți.